Szkolenia

Szkolenia „ szyję  na miarę” …

Jestem  bowiem zwolennikiem szkoleń,  które dopasowane są do konkretnych potrzeb i oczekiwań organizacji.  Każdy PROCES SZKOLENIOWY warto  zacząć od diagnozy firmy i jej  pracowników – ich potencjału, zasobów, mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń.  To co jest ważne to dopasowanie  odpowiednich metod pracy - szkolenie, warsztat, coaching, mentoring.  Ważne jest również  wdrożenie i weryfikacja skuteczności. Współpracując z organizacjami wykorzystuję różnorodne metody i zachęcam do patrzenia na Firmę z różnych perspektyw.

Szkolenia są bez wątpienia moją pasją. Wiem też, że przynoszą najlepsze EFEKTY, wtedy jeśli nie są tylko jednorazowym  zdarzeniem  w funkcjonowaniu Firmy, ale elementem przemyślanego procesu rozwojowego. Szanuję czas Klientów – wiem jak ważna jest gruntowna analiza potrzeb  i rzetelna informacja zwrotna. Tworzę autorskie projekty rozwojowe, które realizują potrzeby uczestników zajęć, przy uwzględnieniu specyfiki i misji danej organizacji.

Moje szkolenia i procesy rozwojowe składają się z poważnych podstaw merytorycznych potwierdzonych wieloletnim doświadczeniem biznesowym, zarówno związanym z zarządzaniem, jak pracę trenerską. Opieram się zawsze na sytuacjach, które dotyczą realnych sytuacji pracowników. Dbam o to by zawsze poznać branżę  dla której pracuję.  

Merytoryka na wysokim poziomie to fundament moich zajęć. To co jest ich równie ważną wartością to moja uważność na grupę, otwartość i stworzenie  bezpiecznych warunków sprzyjających twórczej pracy.

Tematy szkoleń jakie realizuję:

 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja w firmie 
 • Motywacja w zespole
 • Rozwój kompetencji przywódczych
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zmianą
 • Menadżer Coachem
 • Narzędzia coachingowe w pracy zespołem
 • Coaching zespołu
 • Budowanie kultury coachingowej w organizacji
 • Budowanie struktur trenerskich – train the trainers.

Szkolenia to dla Ciebie za mało?

Proces coachingu wzmacnia zmianę. Moim klientom oferuję również konsekwentne działania. Dążę do tego, aby uczestnicy realizowanych przeze mnie procesów szkoleniowych, sami decydowali i dokonywali świadomych wyborów i kreowali własne ścieżki rozwoju.

Proponuję  sesje coachingowe, zarówno indywidualne, jak i zespołowe.

Szczegóły w zakładce Coaching.

Start > Szkolenia

Witryna dujanowicz.pl używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko.